SKULERUTA 2020 – 2021

MånadHendingDagarMerknad
AugustFyrste skuledag for elevane 17.0811Planleggingsdagar 12.-14.08
September
19
OktoberHaustferie veke 40:28.09 – 02.10.20
NovemberElevfri dag 13.1120Regional planleggingsdag 13.11
DesemberSiste skuledag før jul 22.1216
Ant. skuledagar haust
86
JanuarFyrste skuledag etter jul 04.0120
FebruarVinterferie veke 8:22.- 26.0215
MarsElevfri dag 15.0319Regional planleggingsdag 15.03
AprilPåskeferie: 29.03 – 05.0419
MaiElevfrie dagar 13.05, 14.05, 17.05 og 24.0517Planleggingsdag 14.05
JuniSiste skuledag før sommarferien 18.0614
Ant. skuledagar vår
104
Ant. skuledagar
2020-2021

190

Vedtatt 08.10.2019
Morten Vevatne, Kommunalsjef Oppvekst og Utdanning