Sakskart til kommunestyremøte

Grunna ei oppdatering av saks-/møtebehandlingssystemet har det oppstått ein feil som medfører at vi ikkje får danna sakskart i møteportalen. Det blir jobba med dette og sakskart vil snart blir tilgjengeleg i møteportalen.

Den enkelte sak ligg likevel ved her:

Til politiakarne:

Dei som allereie har tilgang til politikarportalen vil også finne sakene der. (Dette gjeld dei som tidlegare har vore medlemer/varamedlemer i fellesnemnda. I samband med politikaropplæring neste veke vil alle politikarar få tilgang til politikarportalen.)