Månadsbrev prosjektleiar september 2019

Kva har skjedd denne månaden i prosjektet?

Felles:

 • Arbeid med bygging av nye system, avtalar lokalisering.
 • Val 2019.
 • Bemanning og lokalisering.
 • Næringssjef og verksemdsleiar renovasjon starta i jobben.
 • Arbeidsmiljøkonferansen 2019.

Prosjektleiar:

 • Styringsgruppemøte dei store systema; Visma, Websak.
 • PSU 17.september, siste møte.
 • Fellesnemnda 27.september, siste møte.
 • Google/Happeo samling, promotering vår kommune.
 • Møte kraftinntekter LVK i Oslo.

Sektornivå og fellestenester:

 • Tenestemeny og kritiske område i sektorane.
 • Lokalisering

HR:

 • Reglement
 • Lokalisering

Kva skjer framover?

 • Tenestemeny og kritiske område.
 • Systembygging; Visma ERP, Acos Websak og fagsystema, planlegging av opplæring.
 • Arbeid med budsjett 2020.
 • Bygging av ny heimeside.
 • Visuell profil.

Nytt politisk styre:

 • Konstituering nytt kommunestyre 23. oktober
 • Folkevaldopplæring 6. – 7. november
 • Formannskapsmøte 2. desember
 • Kommunestyremøte 18. desember.