Ledig stilling som oppmålingsingeniør

Utsett søknadsfrist til 06. oktober.

Saksnr.

 • 19/910-2019012908
 • 2019012908

Ledig stilling som oppmålingsingeniør

For å styrkje utviklinga av den nye kommunen ynskjer me å tilsetja ein dyktig oppmålingsingeniør i 100% fast stilling.

Arbeidsoppgåver

Stillinga ligg til avdeling for byggesak og kart/oppmåling i nye Ullensvang kommune og har omlag 10 tilsette.

Som oppmålingsingeniør vil du utføre oppmåling- og landmålingsoppgåver, der i blant gjennomføring av oppmålingsforretningar. Du vil vere involvert i arbeid mot matrikkellova, GIS og digitalt kartverk, samstundes som du òg kan bidra inn i kommunen sitt plan- og utviklingsarbeid. Andre oppgåver kan bli tillagt stillinga. Ullensvang kommune nyttar kartsystema GISLINE og Gemini VA. Kjennskap til desse programvarene vil vere ein fordel.

Kvalifikasjonar

 • Utdanning frå universitet eller høgskule, minimum bachelornivå (relevant erfaring vil i visse tilfelle kunne vege opp for manglande utdanning) Kjennskap til plan- og bygningslova, matrikkellova og eierseksjonslova
 • Kunnskap innan GIS og bruk av geodata
 • Bør kunnne bruke moderne oppmålingsinstrument
 • Gode norskkunnskapar både skriftleg og muntleg
 • Bilsertifikat

Eigenskaper

 • Ynskje om å bidra til å utvikle kommunen.
 • Evne til å arbeide systematisk.
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner, samt personlege eigenskapar vert vektlagt.

Me kan tilby

 • Fast 100% stilling
 • Ullensvang kommune har avtale om inkluderande arbeidsliv (IA).
 • Interessante arbeidsoppgåver i eit kompetent og utviklingsretta fagmiljø.
 • Lønn etter avtale.
 • Fleksibel arbeidstid og gode permisjons- og pensjonsvilkår.

Opplysningar om stillinga får du hjå verksemdsleiar Kristian Bondhus-Jensen, tlf.: 975 58 600 eller epostadresse: Kristian.jensen@ullensvang.kommune.no

Søk på stilling

Søknadsfrist: 06.10.19