Månadsbrev prosjektleiar august 2019

Kva har skjedd denne månaden i prosjektet?

Felles

 • Sommarferien overstått og oppløpet er i gong.
 • Gjennomføring av val 2019

Prosjektleiar

 • Styringsgruppemøte dei 3 store systema; Visma, Websak, Google.
 • Samling Kultur, næring og samfunn – 20.august.
 • Leiarsamling verksemdleiarar og hovudtillitsvalde 27.august, tema: Organisasjonskultur og leiing
 • Drøftingsmøte tillitsvalde – 28.august
 • Møte med styret i LNK ( Landsamanslutninga av nynorskkommunar ) – 29. august – på Utne

Sektornivå og fellestenester

 • Tenestemeny og kritiske område i sektorane
 • Innplasseringar – utlysingar

HR

 • Reglement
 • Arbeidsgjevarpolitikk

Kva skjer framover?

 • Tenestemeny og kritiske område
 • Strukturar, rutiner og system; Visma ERP og Acos Websak for heile organisasjonen, planlegging av opplæring
 • Fastsetting av bemanningsplanar for verksemdene
 • Arbeid med budsjett 2020
 • Arbeid med ny Internett-side
 • Lokalisering drøftast og ferdigstillast i september

“Det gror godt, mykje godt arbeid er lagt ned, mykje arbeid står att, snart skal vi hausta av innsatsen vi har lagt ned.”

Siste møterunde:

 • PSU: 17.september
 • Fellesnemnda: 27.september
 • Konstituering nytt kommunestyre: 17.oktober