Nytt frå Ullensvang kyrkjelege fellesnemnd

Kunngjering av forskrifter – nye gravplassvedtekter frå 01.01.20

Bjørgvin bispedømeråd godkjende vedtekter for gravplassane i nye Ullensvang kommune 26.06.19.

Gravplassvedtekter er å rekne som forskrift, jf. forvaltningslova § 2 bokstav c. Vedtektene skal difor verte kunngjorde etter formkrav i forvaltningslova § 38 (1).

Vedtektene gjeld frå 01.01.2020.