Kunngjering om utlegging av manntal til offentleg ettersyn

For å stemme må du stå i manntalet som er sett opp på grunnlag av folkeregisteret pr. 30. juni i valåret.  Dette vil seie at dersom du melder flytting etter … Hald fram med å lese Kunngjering om utlegging av manntal til offentleg ettersyn