Høyring – forskriftar om vatn, avlaup, slam og utslepp i Ullensvang kommune

  • Forskrift om vass – og avlaupsgebyr, Ullensvang kommune, Vestland
  • Forskrift om tøming av slamavskiljarar og tette tankar, Ullensvang kommune, Vestland
  • Forskrift om utslepp frå mindre avlaupsanlegg, Ullensvang kommune, Vestland
  • Forskrift om gebyr for sakshandsaming og kontroll av utslepp av avlaupsvatn, Ullensvang kommune, Vestland

Forslag til lokal forskriftar er no på høyring i samsvar med forvaltningslova § 37.

 

Tilbakemeldingar skal vere skriftleg, merka med “19/502” og sendast pr post eller epost til:

 

Odda kommune

Opheimsgata 31

5750 Odda

 

Epost: postmottak@odda.kommune.no

 

Høyringsfrist: 09.09.2019

Dokument:

Forskrift om vass- og avlaupsgebyr, Ullensvang kommune, Vestland – høyringsutgåve

Forskrift om tøming av slamavskiljarar og tette tankar, Ullensvang kommune, Vestland – høyringsutgåve.docx

Forskrift om utslepp frå mindre avlaupsanlegg, Ullensvang kommune, Vestland – høyringsutgåve.docx

Forskrift om gebyr for sakshandsaming og kontroll av utslepp av avlaupsvatn, Ullensvang kommune, Vestland – høyringsutgåve.docx