Utlysing av stilling som verksemdsleiar Byggdrift

Søk på stilling

Saksnr.
19/652-2019008698
2019008698

Dokument – Verksemdsleiar Byggdrift

100% stilling som verksemdsleiar Byggdrift

Vi har ledig ein spennande og utfordrande stilling som verksemdsleiar i Ullensvang kommune. No søkjer vi ein drivande og utviklingsorientert verksemdsleiar til overordna og koordinerande leiing av verksemda byggdrift, i Ullensvang kommune

Stillinga er ledig for tiltredelse.

Tenesteområde:

Ullensvang kommune har dyktige fagfolk innanfor byggdrift. Verksemdsleiar har det faglege, økonomiske og administrative ansvaret for verksemda. Oppgåvene og ansvaret dekkjer felta innanfor drift, vedlikehald og utvikling av den kommunale byggemassen. Arbeidet foregår i nært samarbeid med sjef for eigedom og utleige.

Leiaroppgåver:

Fagleg og administrativ leiing av verksemda. Bidra til å skapa positiv utvikling av medarbeidarar og den samla kompetansen. Sikra god økonomistyring og resultatoppfølgjing. Leggje til rette for godt samarbeid med andre verksemder og innbyggjarar, myndigheiter og eksterne aktørar. Sørge for at utvikling- og drift går hand i hand.

Kvalifikasjonar:

Utfordringane i stillinga krev leiarrøynsle frå kommunesektoren, eller frå større tekniske miljø i næringslivet. Du må ha høgare utdanning, helst innanfor fagområdet som du skal leia.
Du mestre norsk språk godt.

Lønsvilkår:

Løn etter avtale

Personlige eigenskaper:

Vi søker etter ein strukturert, fleksibel og løysingsorientert person som skal vera ein pådrivar i utviklinga av, renovasjonen, tekniske tenester og Ullensvang kommune. Det vil bli lagt vekt på personlege eigenskaper som evne til samarbeid, heilhetsforståing, lojalitet og kreativitet.

Vi tilbyr:

  • Spennande og utfordrande arbeidsoppgåver.
  • Dyktige kollegaer.
  • Konkurransedyktige vilkår.

Har du spørsmål vedrørandre stillinga ta kontakt med kommunalsjef for teknikk og miljø:
Anton Langeland, tlf: 97558602 eller e-post: Anton.Langeland@ullensvang.kommune.no

Søk på stilling

Søknadsfrist: 23.06.19