Fast stilling som juridisk rådgjevar

Søk på stilling

Saksnr.
19/631-2019008484
2019008484

Dokument – Juridisk rådgjevar

Fast stilling 100 % som juridisk rådgjevar.

For å styrkja utviklinga av Ullensvang kommune ynskjer me å tilsetja ein drivande og engasjert rådgjevar i 100% fast stilling. Start frå august i Ullensvang herad og stilling vert vidareført i Ullensvang kommune.

Hovudansvarsområde vil vera juridisk rådgjeving, bidra til å auka den juridiske kompetansen og kvaliteten i organisasjonen, samt tverrsektoriell rådgjeving og sakshandsaming.

Kvalifikasjonar for stillinga:

 • Relevant juridisk kompetanse frå universitet/høgskule
 • Fordel med erfaring frå offentleg sektor, men ikkje noko krav
 • Kjennskap til og forståing for samspelet mellom politikk og administrasjon
 • God munleg og skriftlig framstillingsevne
 • Digital kompetanse og interesse

Personlige eigenskapar:

 • Trives med et høyt arbeidstempo og kunne jobbe under press
 • Ynskje om å bidra til å utvikla den nye kommunen og ei ny verksemd
 • Evne til å arbeida systematisk og målretta
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Fleksibilitet og positiv innstilling.
 • Evne og vilje til å tilegne og dele ny kompetanse

Lønsvilkår:

Løn etter avtale

Tilsetjinga skjer etter gjeldande lover, tariffavtale og reglement. Tilsetjing i Ullensvang herad fram til 1.1.2020, deretter i Ullensvang kommune. Dersom du finn stillinga interessant og ynskjer å vera med på laget er du velkomen som søkjar.

Ullensvang kommune kan tilby:

 • Interessante arbeidsoppgaver og utviklingsmuligheter
 • Gode pensjons- og forsikringsordning

Nærare opplysningar er å få hjå: Assisterande rådmann Ullensvang kommune, Magnus Steigedal, tlf. 93 64 44 42 eller e-post: magnus.steigedal@ullensvang.kommune.no

Søk på stilling

Søknadsfrist: 21.06.19