Månadsbrev prosjektleiar april 2019

Kva har skjedd denne månaden i prosjektet?

Prosjektleiar:

 • Møte i Arbeidsutvalet; ordførarane
 • Deltaking på nettverksamling KS Vest
 • Hydrogensymposium 2019
 • PSU 23.april

Fellestenester / Sektornivå:

 • Innplasseringar
 • Organisering stab/støtte, nytt møte for tilsette i månadskifte mars/april
 • Tenestemeny og kritiske område i sektorane

HR:

 • Reglement
 • Arbeidsgjevarpolitikk
 • Plan for lønsharmonisering
 • Utarbeiding av bemanningsplanar

Kva skjer framover?

 • Tenestemeny og kritiske område
 • Innplasseringar
 • Samling med vernetenesta 9.mai
 • Strukturar, rutiner og system; Visma ERP, Acos Websak pluss og Google for heile organisasjonen, planlegging av opplæring
 • Arbeid med kommunevåpen
 • Opplæring Google og Happeo (nytt intranett) for alle tilsette. 20. mai går Ullensvang kommune live med Google og Happeo for alle
 • Iverksetting nye websak for Ullensvang kommune

Politiske saker møterunde april/mai:

 • Vedtekter barnehage
 • Vedtekter kulturskule
 • Interkommunalt samarbeid og eigarskap