Listeforslag til Ullensvang kommune ved kommune- og fylkestingsvalet 2019

Her finn du oversikt over kva parti som har levert liste. Frist for å levere lister var 1. april kl. 12:00. Listene er ikkje endelege, i den forstand at dei skal gjennom lovbestemd høyrings- og behandlingsprosess.

Listeframlegg: Kommunestyrevalet 2019 i Ullensvang kommune

9 parti har levert liste til kommunestyrevalet for Ullensvang kommune som er til hausten:

  • Arbeiderpartiet
  • Framstegspartiet
  • Høgre
  • Kristeleg Folkeparti
  • Miljøpartiet Dei Grøne
  • Raudt
  • Senterpartiet
  • SV – Sosialistisk Venstreparti
  • Venstre