Innplassering i stillingar

Omstillingsutvalet har no handsama ei rekke innplasseringar. Prosjektleiar har med grunnlag i innstilling frå omstillingsutvalet innplassert:

Stillingstittel % Namn
Rådmann 100% Ole-Jørgen Jondahl
Stab – støtte    
Ass. rådmann 100% Magnus Steigedal
Verksemdleiar IKT og dokumentsenter 100% Geir P Larsen
Rådgivar – Digitalisering 100% Andreas Sigvaldsen
Rådgivar – Digitalisering 100% Ragnvald Joakimsen
Rådgivar beredskap og sikkerhet 60% Stig Hope
Rådgivar beredskap og sikkerhet (prosjekt) 40% Arnved Lund (til og med 2021)
Rådgivar informasjon- og kommunikasjon 100% Sigrid Digranes Dagestad
Personverneombod 50% Cato Underhaug
SLT koordinator 40% Stig Hope
Økonomi    
Kommunalsjef økonomi 100% Anne Tove Sandal Teigenes
Fagleiar Skatt 100% Kristin Jacobsen
Sakshandsamar skatt 80% Monika Børsheim
Controller I 100% Britt Sexe Ulriksen
HR    
Kommunalsjef 100% Eivind Gregersen
Helse og omsorg    
Kommunalsjef helse og omsorg 100% Torbjørn Reiseter
Verksemdleiar rus og psykisk helse 100% Synnøva Sæbø
Verksemdleiar for tenesta for funksjonshemma 100% Liv Helen Mårstig
Verksemdleiar for omsorgstenesta i Jondal 100% Silje Selsvik
Samfunnsmedisinar 100% Daniela Brühl
Rådgivar fagstab 100% Ragnhild Helle
Rådgivar fagstab 100% Anne Lise Naasen
Skule og oppvekst    
Kommunalsjef 100% Morten Vevatne
Rådgivar skule – fagstab 100% Marit Langås
Rådgivar bhg – fagstab 100% Wenche Jordal
Rådgivar støttetenester – fagstab 100% Eva Karin Hesjedal Wiberg
Teknikk og miljø    
Kommunalsjef 100% Anton Langeland
Verksemdsleiar brann og redning 100% Sigbjørn Kleppe
Hamnesjef 100% Torkjell Tolo
Kultur næring og samfunn    
Kommunalsjef 100% Reidar Isdal