Nyhende februar

Månadsbrev prosjektleiar februar 2019

Prosjektleiar:

 • Gjennomført drøftingsmøte 6 med dei tillitsvalde og vernetenesta; Organisasjonskart – sjå her
 • Leiarsamling 18.februar; alle leiarar Jondal, Odda og Ullensvang
 • Møte i Arbeidsutvalet; ordførarane
 • Deltaking på erfaringsseminar KS og Kommunal og moderniseringsdepartementet

Fellestenester / Sektornivå:

 • Organisering stab/støtte, nytt møte for tilsette i månadskifte mars/april.
 • Tenestemeny og kritiske område i sektorane.

HR:

 • Reglement
 • Arbeidsgjevarpolitikk

Kva skjer framover?

 • Vidare arbeid med stab/støtte; tenestemeny og kritiske område.
 • Tenestemeny og kritiske område i sektorane
 • Kartleggings- og innplasseringssamtalar verksemdsleiarar i verksemder som skal slåast saman.
 • Vidare arbeid strukturar, rutiner og system; Visma ERP, Acos Websak pluss og Google for heile organisasjonen, planlegging av opplæring.
 • Arbeid med profilhandbok; kommunevåpen, sosiale medier, Happeo (nytt Intranett) og ny Internett-side.

Politiske saker; Møterunde mars er avlyst, ny møterunde april.

Målsetjinga er at innan 21.juni skal alle tilsette vera plassert i den nye organisasjonen; sektor/verksemd/avdeling, arbeidsoppgåver og leiar.