Valstyret

Valstyret er ansvarleg for førebuing og gjennomføring av stortingsval og kommunestyre- og fylkestingsval.

I fylgje valglova § 4-1 skal det i kvar kommune vera eit valstyre som vert valt av kommunestyret.

I Ullensvang kommune er valstyret valt av fellesnemnda for Ullensvang kommune og består av 5 medlemmer.

§ 4-1.Valgstyret

Lov om valg til Stortinget, fylkesting og kommunestyrer (valgloven)

Valstyret 2019

Leiar: Solfrid Borge (SP)

Nestleiar: Roald Aga Haug (AP)

Medlemmer:

  • Jon Larsgard (SP)
  • Elin Eide Brattabø (H)
  • Solfrid Horne Mo (AP)

Varamedlemmer (i rekke):

  1. Amund Velure (AP)
  2. Linda Haugland Jondahl (AP)
  3. Terje Bleie (H)
  4. Olav Magnus Hammer (AP)
  5. Kåre Grønsnes (SV)