Kontaktinformasjon val

Har du spørsmål til valstyret?

Solfrid Borge

LEIAR AV VALSTYRET

Tlf: 952 43 044

E-post: solfrid.borge@ullensvang.kommune.no

Har du spørsmål knytt til den praktiske gjennomføringa av valet?

Turid Nå

LEIAR FOR VAL I ULLENSVANG KOMMUNE

Tlf: 901 06 416

E-post: turid.naa@odda.kommune.no

POSTADRESSE:

Ullensvang kommune, Valstyret, Opheimsgata 31, 5750 Odda

 

E-POSTADRESSE:

postmottak@odda.kommune.no