Digitalt rettleiingstilbod for innbyggjarane i Ullensvang kommune

Ullensvang kommune har gjennom Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) fått tilskot til å opprette eit rettleiingstilbod for innbyggarar som treng å betre sin digital kompetanse.

 

Frivilligsentralane Odda har utarbeida ei kursrekke i samråd med Jondal og Ullensvang frivilligsentral innan digital rettleiing. Elin Myran har prosjektansvar for gjennomføring av datakurs i 20 % stilllingsstorleik. Ho er også dagleg leiar ved Odda Frivilligsentral, og det er i lokala til Odda frivilligsentralen tilbodet vil vera no i fyrste omgang – men me poengterer at det er eit tilbod for alle innbyggjarane i dei tre kommunane.

“Tilskotet frå KMD skal bli brukt til å utarbeide eit felles digitalt rettleiingsstilbod for innbyggarane i Ullensvang kommune, bygge kompetanse innan digital rettleiing og pedagogisk formidling, samt nettverksbygging i regionen med mål om kompetanseoverføring og gjenbruk av modellen” – heiter det i søknad.

 

Kursrekke september 2018:

 • Tysdag 04. september, k. 12.00 – 15.00
  • Tema: Grunnleggjande bruk av nettbrett
 • Tysdag 11. september, todelt:
  • Del 1: kl. 15.00 – 17.00: Handel på nett
  • Del 2: kl. 17.00 – 18.00: TicketCo for frivillige seljarar
 • Tysdag 18. september, kl. 12.00 – 15.00
  • Grunnleggjande bruk av nettbrett
 • Tysdag 25. september, kl. 12.00 – 15.00
  • Helsetenester på nett

Kvar torsdag i september vil det også vera Drop-In datahjelp på Odda Frivilligsentral frå kl. 10.00 – 13.00.

Frivilligsentralen har nettbrett til utlån på kursa sine, slik at du kan delta sjølv om du ikkje har eige nettbrett tilgjengeleg.

 

Påmelding:

 • Alle kurs på tysdagar krev påmelding på førehand.
 • Torsdagar med Drop-In er det berre å møte opp for å få hjelp til det du ynskjer.

 

Kontaktpersonar for påmelding:

 • Elin Myran: 975 58 505
 • Knut Steinar Bu: 412 94 162

 

Hardanger Folkeblad hadde måndag 3. september eit fint innlegg om det digitale rettleiingstilbodet som skal starte opp – les heile artikkelen i HF (abonnement).

 

Det er også sett opp følgjande kurs:

Kursrekke Oktober 2018:
 • Tysdag 02. oktober, k. 12.00 – 15.00
  • Sikkerhet på nett
 • Tysdag 16. oktober, kl. 12.00 – 15.00
  • Grunnleggjande bruk av nettbrett
 • Tysdag 23. oktober, kl. 12.00 – 15.00
  • Nettbank
 • Tysdag 30. oktober, kl. 12.00 – 15.00
  • Underhaldning på nett

Kvar torsdag i oktober vil det også vera Drop-In datahjelp på Odda Frivilligsentral frå kl. 10.00 – 13.00.

 

Kursrekke November 2018:
 • Tysdag 06. november, k. 12.00 – 15.00
  • Tema: Grunnleggjande bruk av nettbrett
 • Tysdag 13. november, kl. 12.00 – 15.00
  • Offentleg informasjon på nett
 • Tysdag 20. november, kl. 12.00 – 15.00
  • Grunnleggjande bruk av nettbrett
 • Tysdag 27. november, kl. 12.00 – 15.00
  • E-post

Kvar torsdag i november vil det også vera Drop-In datahjelp på Odda Frivilligsentral frå kl. 10.00 – 13.00.

 

Kursrekke Desember 2018:
 • Tysdag 04. desember, k. 12.00 – 15.00
  • Tema: Grunnleggjande bruk av nettbrett
 • Tysdag 11. desember, kl. 12.00 – 15.00
  • Sosiale media
 • Tysdag 18. desember, kl. 12.00 – 15.00
  • Repetisjon av innmeldte tema

Kvar torsdag i desember vil det også vera Drop-In datahjelp på Odda Frivilligsentral frå kl. 10.00 – 13.00.