Møte Næring og samfunn, Ullensvang Næringsforum og SMB Hardanger

Fredag 22.juni møtte arbeidsgruppa Næring og samfunn, Ullensvang næringsforum og SMB Hardanger fylkesdirektør regional utvikling Bård Sandal HFK.

 

Hovudtema var organisering av næringsarbeid i den nye kommunen. Dialog og meiningsbryting kring viktige tema for næringsutvikling stod på agendaen.

Bård Sandal bidrog med viktige innspel og tankar frå Hordaland fylkeskommune.

Arbeidsgruppa jobbar vidare med dette viktige temaet.