Ny prosjektleiar/rådmann har ordet

“Fellesnemda har tilsett Ole-Jørgen Jondahl som prosjektleiar/rådmann for Ullensvang kommune. Jondahl skal byrja i stillinga 1. august.” Eg gler meg til å ta fatt på oppgåva som prosjektleiar/rådmann for Ullensvang … Hald fram med å lese Ny prosjektleiar/rådmann har ordet