Fellesnemnda for Ullensvang kommune har tilsett Ole-Jørgen Jondahl som prosjektleiar/rådmann

Ole-Jørgen Jondahl vart tilsett i stillinga som prosjektleiar/rådmann for skipinga av Ullensvang kommune. Tilsetjinga vart gjort i fellesnemndsmøte 22. mai i Kinsarvik. Vedtaket om tilsetjing vart gjort samrøystes. Jondahl skal … Hald fram med å lese Fellesnemnda for Ullensvang kommune har tilsett Ole-Jørgen Jondahl som prosjektleiar/rådmann