Fellesnemnda for Ullensvang kommune har tilsett Ole-Jørgen Jondahl som prosjektleiar/rådmann

Ole-Jørgen Jondahl vart tilsett i stillinga som prosjektleiar/rådmann for skipinga av Ullensvang kommune.

Tilsetjinga vart gjort i fellesnemndsmøte 22. mai i Kinsarvik.

Vedtaket om tilsetjing vart gjort samrøystes.

Jondahl skal byrja i stillinga 1. august.

Innstilling til Fellesnemnda i tilsetjingssak prosjektleiar/rådmann