H – hovudarbeidsgruppene

Politiske arbeidsgrupper

Elin Eide Brattabø
Politikar, Jondal kommune

POLITISK HOVUDSTRUKTUR OG POLITISK REGLEMENT

E-post
Terje Kollbotn
Politikar, Odda kommune

STATLEGE ARBEIDSPLASSAR

E-post
Olav Magnus Hammer
Politikar, Jondal kommune

RV. 13 OG VEGSAMBANDET ODDA JONDAL

E-post

 

Koordinerte arbeidsgrupper

Eivind Tokheim
Politikar, Odda kommune

KOMMUNEPLAN

E-post
Eivind Gregersen
ADM, Ullensvang herad

Kontaktperson

ARBEIDSGJEVARPOLITIKK

E-post
Trygve Bolstad
Politikar, Odda kommune

NÆRING, SAMFUNN OG EIGEDOM

E-post
Anne Erdal
ADM, Ullensvang herad

ØKONOMISK POLITIKK OG ØKONOMIREGLEMENT

E-post
Olav B. Hus
Politikar, Ullensvang herad

EIGARSKAP OG INTERKOMMUNALT SAMARBEID

E-post
Finn Kristoffersen
Politikar, Odda kommune

DELEGERINGSREGLEMENT

E-post
Arnved Lund
ADM, Jondal kommune

Kultur og innbyggarinteraksjon

E-post

 

Administrative arbeidsgrupper

Reidar Isdal
ADM, Jondal kommune

Administrativ organisering, stabsfunksjonar og utvikling av organisasjon

E-post
Magnus Steigedal
ADM, Ullensvang herad

Administrativ organisering, stabsfunksjonar og utvikling av organisasjon

E-post
Morten Vevatne
ADM, Odda kommune

Oppvekst og utdanning

E-post
Anne Lise Naasen
ADM, Odda kommune

Helse og omsorg

E-psot
Anton Langeland
ADM, Odda kommune

Tekniske tenester, samferdsel, landbruk og miljø

E-psot