P – prosjektleiar, ordførere, rådmenn og prosjektorganisasjonen

Ole-Jørgen Jondahl
Prosjektleiar/rådmann

Ullensvang kommune

Telefon: 975 58 471

E-post
Jon Larsgard
Ordførar

Jondal kommune

Telefon: 53 66 95 02

E-post
Roald Aga Haug
Ordførar

Odda kommune

Telefon: 975 58 400

E-post
Solfrid Borge
Ordførar

Ullensvang herad

Telefon: 952 43 044

E-post
Reidar Isdal
Rådmann

Jondal kommune

Telefon: 975 55 560

E-post
Magnus Steigedal
Rådmann

Odda kommune

Telefon: 936 44 442

E-post
Magnus Steigedal
Rådmann

Ullensvang herad

Telefon: 936 44 442

E-post
Anne Erdal
Prosjektorganisasjonen

Økonomi 20%

Telefon: 902 88 087

E-post
Ragnvald Joakimsen
Prosjektorganisasjonen

Sekretær funksjon 50%

Telefon: 454 74 181

E-post
Sigrid D. Dagestad
Prosjektorganisasjonen

Informasjon 50%

Telefon: 906 52 245

E-post
Eivind Gregersen
Prosjektorganisasjonen

HR - personal 100%

Telefon: 984 88 799

Andreas Sigvaldsen
Prosjektorganisasjonen

Ansvarleg digitalisering 100%

Telefon: 975 58 423

E-post:
Sigrid E. Mæland
Prosjektorganisasjonen

Digitalisering HSO 50%

E-post
Eva Rekkedal
Prosjektorganisasjon

Digitalisering oppvekst 50 %

E-post