Involveringsplan kultur- og identitet

Vi skal bygge en ny kommune. Kultur og identitet blir sentralt. Derfor er det satt ned en kommunal arbeidsgruppe. Den har kartlagt kulturfeltet i de tre kommunene. Hva kommunene gjør – både lovpålagt og frivillige ansvar. Dette vil vi dele med alle innbyggerne.

Innlegg av Arnved Lund – leiar Administrativ arbeidsgruppe for kultur og innbyggarinteraksjon

 

Arbeidsgruppa innkalt derfor til et åpent møte om kultur og identitet 9. april. Det skjedde i Odda, på Meieriet kulturhus, hvor ca 30 aktive deltagere møtte frem. Referat: Dialogmøte 1 med frivillige 9. april

Arbeidsgruppa skulle først og fremst lytte til hva de frivillige tenker, ønsker, trenger og drømmer om. På møtet kom det frem mange gode innspill og tanker.

Kultur skapes av både frivillige, private og kommunene. Vi skal bygge en ny kommune sammen. I den prosessen er det viktig at de frivillige sine behov og ønsker kommer frem. Vi trenger en kulturvisjon.

Det er særlig fem innspill vi nå vil følge opp i den videre prosessen:

 • Mer informasjon om hva man har kartlagt i fase en. Hva er det totale bildet for kommunal aktivitet knytta til kultur og identitet.
 • Kan vi få en workshop på de neste møtene?
 • Hva er bestillingen til de frivillige? Hva vil dere at vi skal bidra med?
 • Må alle møter være i Odda?
 • Vi trenger et kulturråd (og et idrettsråd)

Arbeidsgruppa har tatt dette med seg og lagt en ambisiøs og involverende plan for videre arbeid med sammenslåingsprosessen.

 

Her er vår involveringsplan:

Kultur- og identitet

Felles arbeidsmøter med eksterne og interne fagbidrag. Fokus er: Hvordan vi bygger en ny kultur kommune. Disse møtene skjer i Odda – på Meieriet kulturhus.

 • Mandag 7. mai kl 18:00 – 20:00
 • Tirsdag 22. mai  kl 18:00 – 20:00

 

Informasjonsmøter og visjonsarbeid

Tema: Vi vil vite hvilke behov og visjoner de frivillige og private har for den nye kommunen.

 • 30 minutter oppsummering fra fase 1 ved kultursjef Lage Thune Myrberget.
 • 1,5 timer samtaler og workshop med de fremmøtte.
 • Disse workshop`s ledes av arbeidsgruppa og Gunn Elton Gravdahl

Mål: Dette skal føre frem til et skriftlig innspill til kulturplanarbeidet og fremlegg for politisk fellesnemd.

 

Disse møtene skjer her:

 • Jondal – Jonsvoll
  • Onsdag 25. april kl 19:00 – 21:00
 • Røldal – Grendehuset
  • Torsdag 26. april kl 19:00 – 21:00
 • Utne – Biblioteket
  • Torsdag 3. mai kl 16:00 – 18:00
 • Kinsarvik – Heradsstyresalen
  • Torsdag 3. mai kl 19:00 – 21:00
 • Odda – Meieriet kulturhus
  • Mandag 7. mai kl 18:00 – 21:00

 

Møtene er åpne for alle. Vi inviterer spesielt frivillige lag- og organisasjoner, enkeltpersoner og private aktører på kulturfeltet.

Vi håper på bredt engasjement og mange kreative og konstruktive bidrag.

Sammen bygger vi en ny kommune!