KOSTRA – analyse

KOSTRA-analyse av kommuner og herad som skal inngå i nye Ullensvang kommune
KOSTRA-publisering pr 15. juni 2017

 

Denne rapporten tar for seg ressursbruken i Odda og Jondal kommuner og
Ullensvang herad som sammen skal danne nye Ullensvang kommune fra 1.1.2020.
Ressursbruken i disse tre kommunene sees opp mot ressursbruken i Bømlo
kommune som er på samme størrelse som nye Ullensvang kommune kommer til å
bli, samt landsgjennomsnittet. Rapporten bygger på de endelige KOSTRA-tallene
(regnskapstallene) for 2016, som er publisert av Statistisk Sentralbyrå 15. juni 2017.

Rapporten viser at Odda og Jondal kommuner og dagnes Ullensvang herad alle er
kommuner med et høyt inntektsnivå og at kommunene ser ut til å drive med et
relativt høyt ressursnivå på de fleste områder.

Rapporten viser at de tre kommunen på noen områder har sammenfallende
ressursbruk, dekningsgrader og produktivitet, mens man på andre områder avviker
ganske betydelig. Hovedformålet med denne rapporten er å synliggjøre og
dokumentere disse forskjellene og likhetene som et grunnlag for å diskutere hva som
skal være det nye nivået i nye Ullensvang kommune. Dette nivået bør harmoniseres i
de enkelte kommunen før etableringen av nye Ullensvang kommune for å lette
overgangene for innbyggere og brukere.

 

Nye-Ullensvang_kommune_KOSTRA_Endelige_tall_pr_15.juni_2017_sendt