Ullensvang kommune søkjer prosjektleiar / rådmann for den nye kommunen

I dei fyrste fasane av byggeprosessen har samanslåingsprosjektet Ullensvang kommune mellombels prosjektleiing, henta inn eksternt frå KS-Konsulent as. No er Ullensvang kommune klar til å søkje fast prosjektleiar som skal … Hald fram med å lese Ullensvang kommune søkjer prosjektleiar / rådmann for den nye kommunen