Referat etter møte i Fellesnemnda 09.02.18

Referat frå møte i fellesnemnda i Ullensvang kommune fredag 09.02.18 kl. 09.00 – kommunestyresalen i Odda.

 

På sakslista var blant anna fylgjande saker:

 • Informasjons- og kommunikasjonsplan for Ullensvang kommune
 • Politisk forankring av søknad om skjønsmidlar til fornyings- og innovasjonsprosjekt i Nye Ullensvang kommune i 2018
 • Politisk forankring av utvida mandat for hovudarbeidsgruppa “Kommuneplan”
 • Endringar i ulike arbeidsgrupper

 

Bilete frå Fellesnemndsmøte i Odda kommunestyresal 09.02.18

I møtet vart det i tilegg til sakslista orientert om følgjande:

 • Informasjon frå Inge Lægreid, Kjell Jostein Vågen, Karstein Bremnes og Per Olav Opedal om forslag til markering av kommunesamanslåing i 2020.
 • Informasjon frå dei politiske hovudarbeidsgruppene “Statlege arbeidplassar” v/Kåre Grønsnes og “Rv 13 og sambandet Odda Jondal” v/Olav Magnus Hammer.
 • Organisering av framtidas NAV-kontor v/prosjektleiar Ingjerd Astad
 • Handtering av medlemskap i ulike organisasjonar, frå dagens kommunar til den nye kommunen v/prosjektleiar Ingjerd Astad
 • Informasjon om prosessen for rekruttering av prosjektleiar/rådmann i den nye kommunen v/prosjektleiar Ingjerd Astad.
 • Medborgarskap – innbyggjarinvolvering – informasjon v/prosjektleiar Ingjerd Astad
 • Revisjon av distriktsindeks v/prosjektleiar Ingjerd Astad.
 • Google som arbeidsplattform for arbeidsgruppene v/Andreas Sigvaldsen

 

Saksinformasjon til møte finn du her:

Møte i Fellesnemnda – 09.02.18