Medlemmer – Koordinerte arbeidsgrupper

I arbeidet med å byggja ny kommune er det er mange oppgåver med ulik karakter. Nokre oppgåver vil vera plassert under politisk ansvar og nokre under administrativt ansvar. I tillegg vil nokre oppgåver ha både politiske og administrative element i seg, og desse oppgåvene går under såkalla koordinert ansvar.

Koordinerte arbeidsgrupper har både politiske og administrative element knytt til seg.

Dei koordinerte arbeidsgruppenen arbeider på eige mandat, med ein leiar som rapporterer til fellesnemnda etter eit fastsett rapporteringssystem. Følgjande koordinerte arbeidsgrupper er sett ned:

Kommuneplan

Namn Kommune Rolle Funksjon i gruppa
Torkjell Tolo Jondal ADM
Kristian Jensen Bondhus Odda ADM
Randi Karin Tveit Ullensvang ADM
Eivind Tokheim Odda Politikar V
Jørund Kvestad, Ullensvang Politikar SP
Georg Kvåle Jondal Politikar SP
Per Gunnar Hammer Jondal TV NITO
Grete Hamre Ullensvang TV FF
Dagfrid Nilsen Odda TV FF

 

Arbeidsgjevarpolitikk

Namn Kommune Rolle Funksjon i gruppa
Lill Brekke Jondal ADM
Marianne Halland Odda ADM
Eivind Gregersen Ullensvang ADM
Solfrid Horne Moe Odda Politikar AP
Terje Grøtt Jondal Politikar SP
Gunnhild Jaastad Ullensvang Politikar SP
Rannveig Mannsåker Odda TV FF
Kastriot Prenga Ullensvang TV NSF
Per Gunnar Hammer Jondal TV NITO

 

Næring, samfunn og eigedom

Namn Kommune Rolle Funksjon i gruppa
Trygve Vik Jondal ADM
? Odda ADM
Magnus Steigedal Ullensvang ADM
Trygve Bolstad Odda Politikar AP
Kjellaug Hoaas Samland Jondal Politikar AP
Amund Velure Ullensvang Politikar AP
Nina Hildal Odda TV UDF
Nina N. Torsnes Jondal TV NSF
Trine Hilstad Ullensvang TV Naturviterne

 

Økonomisk politikk og økonomireglement

Namn Kommune Rolle Funksjon i gruppa
Svein Viktor Ellingbø Jondal ADM
Anne Tove Sandal Teigenes Odda ADM
Anne Erdal Ullensvang ADM
John Opdal Odda Politikar H
Lars Arne Eide Jondal Politikar H
Inger Marie Himle Ullensvang Politikar SV
Kjellrun Tveisme Ullensvang TV Delta
Siv Digrebrekke Jondal TV FF
Terje Mikkelsen Odda TV UDF

 

Eigarskap og interkommunalt samarbeid

Namn Kommune Rolle Funksjon i gruppa
Svein Viktor Ellingbø Jondal ADM
Ole-Jørgen Jondahl Odda ADM
John Ove Rørnes Ullensvang ADM
Gunnar Moland Odda Politikar H
Magnar Sollesnes Jondal Politikar SP
Olav B. Hus Ullensvang Politikar SP
Rannveig Mannsåker Odda TV FF
Per Gunnar Hammer Jondal TV NITO
Kastriot Prenga Ullensvang TV NSF

 

Delegeringsreglement

Namn Kommune Rolle Funksjon i gruppa
Ragnvald Joakimsen Jondal ADM
Gro Bakketun Odda ADM
Trine Hilstad Ullensvang ADM
Finn Kristoffersen Odda Politikar AP
Knut Flatebø Jondal Politikar AP
Terje Bleie Ullensvang Politikar H
Siv Digrebrekke Jondal TV FF
Malgorzata Warzynska Odda TV NSF
Randi Karin Tveit Ullensvang TV NITO