Medlemmer – Politiske arbeidsgrupper

09.02.18 hadde Fellesnemnda val av politiske medlemmer til dei politiske hovudarbeidsgrupper på sakslista. Fellesnemnda fekk framlegg om representantar basert på innspel frå gruppeleiarane i dei einskilde kommune-/heradstyre.

Politiske arbeidsgrupper

Politisk hovudstruktur og politisk reglement

Namn Kommune Rolle Funksjon i gruppa
Nils Petter Freim, H Odda politikar
Ingvild Hauso, Sp Ullensvang politikar
Elin Eide Brattabø, H Jondal politikar

 

Innbyggjarinvolvering i samanslåingsprosjektet

Namn Kommune Rolle Funksjon i gruppa
Marit Backer-Owe, Krf Odda politikar
Geir Midtun, H Ullensvang politikar
Laila-Margrethe Lindskog-Lund, Sp Jondal politikar

 

Kultur og identitet i Ullensvang kommune

Namn Kommune Rolle Funksjon i gruppa
Anna Maria Kråkevik Odda politikar
Eli Hope Ullensvang politikar
Ivar Kvåle Jondal politikar

 

Statlege arbeidsplassar

Namn Kommune Rolle Funksjon i gruppa
Terje Kollbotn Odda politikar
Reidun Haugen Dalseth Jondal politikar
Kåre Grønsnes Ullensvang politikar

 

RV. 13 og vegsambandet Odda Jondal

Namn Kommune Rolle Funksjon i gruppa
Olav Magnus Hammer Jondal politikar
Hildegunn Espe Ullensvang politikar
Erlend Nævdal Bolstad Odda politikar