Innkalling til møte i fellesnemnda

Innkalling til møte i fellesnemnda i Ullensvang kommune fredag 09.02.18 kl. 09.00 – kommunestyresalen i Odda.

 

På sakslista er blant anna fylgjande saker:

  • Informasjons- og kommunikasjonsplan for Ullensvang kommune
  • Politisk forankring av søknad om skjønsmidlar til fornyings- og innovasjonsprosjekt i Nye Ullensvang kommune i 2018
  • Politisk forankring av utvida mandat for hovudarbeidsgruppa “Kommuneplan”
  • Endringar i ulike arbeidsgrupper

Fullstendig møteinnkalling og saksframlegg finn du på Odda kommune si heimesida