Har du faktura til samanslåingsprosjektet?

Ullensvang herad fører rekneskapen for kommunesamanslåinga.

Faktura skal difor sendast til Ullensvang herad

 

Org.nr: 964 967 903

Fakturaadresse:

Ullensvang herad
Fakturamottak
Sandvikevegen 11
5780 Kinsarvik

Alle faktura som gjeld kommunesamanslåinga skal merkast med 1100

Me ynskjer at leverandørane sender elektronisk faktura på EHF-format