Møteplan framover.

Desse møta og samlingane er planlagde i 2017.
Fellesnemndsmøte 18. oktober i Kinsarvik
Fellesnemndsmøte 16/17 november i Norheimsund
Felles leiarsamling 9. november på Hotel Ullensvang
Fellesnemndsmøte 6. desember i Jondal