Møte i PSU 7.11.2017 kl 12.00, på heradshuset i Kinsarvik.

Her finn du innkalllinga til møtet. Innkalling PSU 07.11.2017

Leiarsamling 9. november.

Desse dokumenta er nyttige å gjera seg kjende med til samlinga: Underskriven-Intensjonsavtale-for-samanslåing-av-Odda-kommune-Jondal-kommune-og-Ullensvang-herad Vedlegg til sak 020_Ullensvang kommune – Styringsdokument og plan versjon 3

Protokoll for møtet i Fellesnemnda 18.10.2017

Her finn du protokollen frå møtet den 18.10.2017: Protokoll FN 18.10.2017

Har du faktura til samanslåingsprosjektet?

Ullensvang herad fører rekneskapen for kommunesamanslåinga. Faktura skal difor sendast til Ullensvang herad   Org.nr: 964 967 903 Fakturaadresse: Ullensvang herad Fakturamottak Sandvikevegen 11 5780 Kinsarvik Alle faktura som gjeld kommunesamanslåinga skal merkast med 1100 Me ynskjer at leverandørane sender elektronisk faktura på EHF-format

Møtebok partssamansett utval 10.10.2017

Her finn du protokoll for møtet: Møteprotokoll Partsamansett utval for Ullensvang kommune L661296

Møteplan framover.

Desse møta og samlingane er planlagde i 2017. Fellesnemndsmøte 18. oktober i Kinsarvik Fellesnemndsmøte 16/17 november i Norheimsund Felles leiarsamling 9. november på Hotel Ullensvang Fellesnemndsmøte 6. desember i Jondal

Innkalling til møte i fellesnemnda 18.10.2017

FELLESNEMND FOR KOMMUNANE ULLENSVANG, JONDAL OG ODDA I PERIODEN 2017 – 2019 MØTEINNKALLING: Dato: 18.10.2017 Kl. : 09:00 Stad : Rådhuset Ullensvang herad Dokumenta til møtet finn du her: Sakskart Fellesnemnda Ullensvang kommune 18.10.2017

Møtebøker frå heradsstyre- og kommunestyremøta 28.8.2017

Her finn du referata frå heradsstyremøta i Odda 28. august 2017: Odda: Utskrift av sak i Odda kommunestyre kommunesamanslåing med Ullensvang og Jondal (PDF) Ullensvang: Ullensvang heradsstyre 2017-08-28 ref (PDF) Jondal: møtebok for dei aktuelle sakene finn de her. (lenkje)

INNKALLING til PSU (Partssamansett utval)

Her finn du innkallinga til møte i Partssamansett utval 10.10.2017. PSU 10.10.2017