Referat frå møte i førebuande fellesnemnd 26.04.2017