KS-advokat presentasjon for leiarar og tillitsvalde i dei tre kommunane 14.2.17.