Kontaktinformasjon for Jondal.

Ordførar i Jondal:
Jon Larsgard

Tlf: 53 66 95 02

E-post: jon.larsgard@jondal.kommune.no