Kontaktinformasjon for Ullensvang.

Ordførar i Ullensvang:

Solfrid Borge

Tlf: 53 67 15 07
Mobil: 952 43 044
E-post: solfrid.borge@ullensvang.herad.no