Møtereferat: Kommunesamanslåing, felles møte ordførarar og rådmenn, 26.01,2017.

Referat frå møte 26.01.2017

Arbeidsgjevaransvar ved kommunesamanslåing

Nærare 600 deltakarar frå 80 kommunar med gjensidig vedtak om kommunesamanslåing, samla  på Værnes og Gardermoen for å arbeida med arbeidsrettslige spørsmål og gode medverknadsprosessar. Les om seminaret hos KS

KS-advokat presentasjon for leiarar og tillitsvalde i dei tre kommunane 14.2.17.

Last ned presentasjon (PowerPoint)

Stor interesse for oppstartseminar

Over 60 kommuner med gjensidige vedtak om sammenslåing samlet seg til oppstartseminar over to dager på Gardermoen. Les omtale av seminaret hos KS.

Ordførarane opprettar fellesnemnd

Det skal leggast fram sak for kommunestyra om å oppretta ei mellombels fellesnemnd. – Vi har sett for oss ei fordeling der Jondal har fire representantar, Ullensvang seks og Odda ni, opplyser Aga Haug og legg til at han har avklart fordelinga i nemnda i møte med gruppeleiarane i Odda. Les heile artikkelen i Hardanger […]

Kontaktinformasjon for Jondal.

Kontaktinformasjon for Odda.

Kontaktinformasjon for Ullensvang.

Intensjonsavtalen mellom Odda, Jondal og Ullensvang.

Underskriven Intensjonsavtale for samanslåing av Odda kommune, Jondal kommune og Ullensvang herad